Osvobození města Hodonín

Osvobození Hodonína Rudou armádou v roce 1945 bylo součástí velké tzv. „Bratislavsko-brněnské operace“ Zahájena byla 25. března 1945 vojsky 2. ukrajinského frontu maršála J.R. Malinovského. Hlavní tíhu bojů nesla 7. gardová a 53. armáda.

Německá obrana Hodonína se začala budovat již na počátku února 1945, německé orgány vyhlásili pracovní povinnost na obranu říše. V posledním období svého panství se nacisté pokoušeli zastrašit obyvatele města. Dne 20. března 1945 bylo zatčeno 7 pracovníků odbojového hnutí KSČ, kteří vydávali ilegální časopis Moravskou rovnost.

Skutečnou předzvěstí blížící se fronty připomínala vzdálená kanonáda. Objevili se první uprchlíci ze Slovenska utíkající před frontou a 2. dubna projel Hodonínem i neblahý prezident slovenského štátu Tiso. V dalších dnech začala evakuace čelných německých představitelů města a městem projížděly i ustupující německé vojenské jednotky.

Hodonín se v té době stává frontovým městem, od počátku dubna prováděla sovětská letadla nad městem průzkumnou činnost a došlo i k několikerému bombardování silnic. Dne 9. dubna byla fronta vzdálená od Hodonína jen asi 10 kilometrů.

Na město útočila sovětská 53. armáda, která porazila ve dnech 9. – 11. dubna obranná zařízení Němců na přístupech k řece Moravě a večer 11. dubna vytvořila první předmostí proti útoku Němců. V ranních hodinách 12. dubna ubránili sovětští pěšáci předmostí proti útoku Němců a zahájila překvapivě útok na Hodonín. Ještě o 16. hodině se německé tanky ve městě bránily a stříleli. Po vyhození železobetonového mostu v Rybářích začali vyklízet město.

V osvobozeném Hodoníně působil pohled na pobořené město poněkud stísněně. Avšak radostnou náladu přivodila záplava československých a sovětských praporů. Po osvobození města v rozkaze maršála Stalina a na počest tohoto úspěchu bylo v Moskvě vypáleno 12 salv ze 140 děl.

Tímto začal čas budování města, odstraňování všech pozůstatků války. Radostná nálada občanů vytvářela atmosféru pro začátek nového poválečného života. Na hřbitově byla vyčleněna vojenská část určená pro padlé vojáky z hodonínska a břeclavska. Je zde pochováno 93 sovětských vojáků padlých v boji o město Hodonín.

Další byli po válce z okolních měst převezeni na vojenský hřbitov v Hodoníně, kde je celkem pochováno 1 034 padlých hrdinů Rudé armády.

Uvádím suchá fakta skutečnosti, která však nemůže, není schopna vyjádřit veškerou bolest pozůstalých matek v rodné zemi. Ke ztrátě synů se kladla i skutečnost, že v mnoha případech ani nevěděly kde je jejich syn nebo manžel pochován.

Každým rokem zde pokládáme květiny jako symbol toho, že jsme nezapomněli. Položit život v cizí zemi bez možného návratu ke svým blízkým, je oběť největší.

Važme si toho, vzpomenout si a položit kytičku na hrob, to je to nejmenší, co můžeme udělat a tím i poděkovat za svobodu, kterou nám přinesli.

V Hodoníně 13.4.2022