Volební program

 • Minimální mzda alespoň 20.000 Kč.
 • Za poctivou práci poctivá mzda i důchod.
 • Za srovnatelnou práci stejná mzda pro muže i ženy.
 • 35hododinový pracovní týden při zachování mzdy.
 • Ochrana zdraví, rovný přístup pacientů k moderní léčbě bez ponižujících sbírek a spoluúčasti pacientů.
 • Novomanželské bezúročné půjčky.
 • Konec soukromých exekutorů.
 • Zrušení pracovních agentur.
 • Obecní a družstevní byty dostupné pro každého.
 • Konec nezdaněného kšeftování s byty.
 • Zachování koruny.

 • Zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi.
 • Zavedení bankovní a digitální daně.
 • STOP další privatizaci, posílení vlivu státu, krajů a obcí.
 • Výrazné zdanění nadnárodních firem.
 • Zdanění komerčních internetových gigantů.
 • Konec vyvádění zisku vytvořeného v ČR.
 • Miliardářská daň.
 • Zachování současného zdanění u podprůměrných mezd.

 • Referendum o pokračujícím členství ČR v EU.
 • STOP ilegální migraci.
 • Stažení všech příslušníků AČR z vojenských misí.
 • Vystoupení České republiky z paktu NATO.
 • Obnova všestranných vztahů s Ruskem a Čínou.
 • Konec informační cenzury internetu.
 • Obnova systému civilní ochrany obyvatel.

 • Učebnice a školní pomůcky zdarma.
 • Internet zdarma pro školy a rodiny s dětmi.
 • Kyberšikana jako trestný čin.
 • Jízdné pro žáky základních a středních škol zdarma.
 • Přísný postih všech forem agrese vůči dětem.
 • Obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ zdarma.
 • Digitalizace školství.
 • Kvalita a dostupnost vzdělávání, kulturních a sportovních aktivit pro všechny děti.

 • Zpřísnění norem kvality potravin.
 • Směřování k soběstačnosti v potravinách.
 • Podpora organického obhospodařování půdy.
 • Zastavení záboru zemědělské půdy.
 • Vrácení správy vodních zdrojů do rukou krajů a obcí.
 • Konec šuntů v obchodech.
 • Dostavba jaderných elektráren za podmínky řádného tendru bez záměrného strašení bezpečnostními hrozbami.