Představení kandidátů KSČM

Ivo Pojezný
lídr kandidátky

Vystudoval obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči na Univerzitě Palackého v Olomouci a specializoval se na obory psychopedie, logopedie, somatopedie a etopedie. Po ukončení studia působil jako pedagog a od roku 1986 do roku 1990 jako zástupce ředitele školy. Učil takřka třicet let do doby, kdy byl uvolněn do funkce předsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihomoravského kraje. V roce 2013 byl zvolen do PS PČR a stal se poslancem za KSČM, kde působí dodnes. Třicet jedna let působil v Zastupitelstvu města Kyjova a dvacet let v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje, kde pracoval v mnoha funkcích zaměřených především na školství a sport. Dlouhá léta působil jako trenér, rozhodčí i organizátor sportovních soutěží, zároveň pracoval s mládeží v oddílech zaměřených na sport a turistiku. Druhé období je členem Národní rady pro sport. Mezi jeho koníčky patří sport, turistika, historie, genealogie a práce na zahradě. V Poslanecké sněmovně by se chtěl opět zapojit do práce ve školském výboru a v jeho podvýborech zaměřených na sport, heraldiku a vexilologii. Chce pomoci vyřešení dálničního propojení mezi Brnem a Vídní, zvýšení finančních prostředků přímo do sportovních klubů včetně odměňování mládežnických trenérů, také návratu a udržení Slovanské epopeje na jižní Moravě. Ivu Pojeznému je 60 let, je ženatý a má dvě dcery a jednoho vnuka.


Bohumil Smutný
2. na kandidátce Jihomoravského kraje

Vystudoval podnikové finance a obchod na podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně. V průběhu studia se specializoval na elektronický obchod a strategické řízení. Po ukončení studia začal pracovat na Městském úřadě v Ivančicích, kde působil jako projektový manažer města. Na starosti měl administraci a realizaci projektů financovaných z dotací, grantů. Částečně pracoval také jako webmaster a tajemník Mikroregionu Ivančicko. Po narození dvojčat nastoupil v roce 2014 na rodičovskou dovolenou. V roce 2016 se vrátil do profesního života a začal pracovat pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko jako manažer centra společných služeb. Dlouhodobě usiluje o rozvoj obcí, regionu, propagaci tradic a turismu. V roce 2016 byl na kandidátce KSČM zvolen do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde do roku 2020 působil jako místopředseda sociálně zdravotního výboru, člen komise pro informační otevřenost a komise pro cestovní ruch. V Poslanecké sněmovně by se chtěl především věnovat tématům regionálního rozvoje. Zastává názor, že obcím by měly být ponechány jejich finance, které potřebují ke svému rozvoji. Prosazuje výraznější podporu měst, obcí a mikroregionů, změnu rozpočtového určení daní tak, aby o zdrojích bylo rozhodováno především tam, kde byly vytvořeny, a nebyly složitě (a mnohdy nespravedlivě) přerozdělovány formou dotací. V regionu, kde žije, považuje za zásadní prioritu výstavbu nového bloku JE Dukovany a obnovu související infrastruktury. Za důležité považuje také hájit zájmy Moravy a Moravanů s ohledem na jejich rovnoprávné postavení a rozvoj v rámci ČR. Nechce, aby „o nich bez nich“ rozhodovali pouze v Praze. Ve volném čase se věnuje své rodině, rád vaří a je milovník gastronomie. Věnuje se zahrádkaření a chovu drůbeže, focení, grafice a tvorbě webových stránek. Bohumilu Smutnému je 42 let, žije s partnerkou a má dvě děti, syna Jakuba a dceru Elišku.


Miloslava Zachová
3. na kandidátce Jihomoravského kraje

Vystudovala střední zdravotnickou školu ve Znojmě, obor všeobecná zdravotní sestra. Práci zdravotní sestry se věnovala celý život, vyjma mateřské dovolené a období, kdy pracovala ve funkci starostky obce. Na venkově žije od narození, proto má vztah k přírodě a životu na venkově vůbec. Je známá svými aktivitami souvisejícími s rozvojem obce a společenským životem v obci. Je také aktivní členkou Sboru dobrovolných hasičů. Ve funkci starostky obce Vracovice působí i toto volební období. V Poslanecké sněmovně by se chtěla věnovat otázkám zdravotnictví, rozvoji venkova a především zachování tradic na venkově. Mezi její koníčky patří četba, rodina a pobyt v přírodě. Miloslavě Zachové je 53 let, je vdaná, má dvě děti a tři vnoučata.


Martin Říha
4. na kandidátce Jihomoravského kraje

Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební se zaměřením doprava – silniční stavitelství. V průběhu studia se specializoval i na pozemní stavitelství a občanskou výstavbu.Po ukončení studia nastoupil jako mistr hlavní stavební výroby do společnosti Pozemní stavby Brno stavební závod 1. Po transformaci ekonomiky působil jako stavební technik a po celé období se specializoval na pozemní stavitelství. V současné době pracuje jako specialista rozpočtář u firmy Brněnské komunikace a. s. Celý život se zajímá o ochranu přírody a svůj vztah k životnímu prostředí uplatnil jako zastupitel Města Brna a MČ Brno-střed i jako člen komise životního prostředí při MÚ Horažďovice. Byl aktivním členem Českého zahrádkářského svazu ve funkci předsedy ÚS ČZS Brno-město a veřejnost jej zná především jako nadšeného organizátora mnoha akcí, např. zahrádkářské výstavy. Je předsedou brněnské městské organizace KSČM. V Poslanecké sněmovně by se chtěl především věnovat ekologickým tématům a dopravě, kde za zásadní považuje nutnost dostavby dalších bloků JE Dukovany a stavbu důležité dopravní infrastruktury. Nemalou výzvou je pro něj i výstavba bytů dostupných pro každého či nastartování družstevní výstavby za účasti státu. Martinu Říhovi je 52 let, je ženatý.


Emil Pernica
5. na kandidátce Jihomoravského kraje

Vystudoval vyšší odbornou školu v oboru dopravní logistika a Vysokou školu obchodní v Praze, obor cestovní ruch. Pracoval jako dopravní specialista, nyní je předsedou Okresního výboru KSČM Blansko. Již druhé volební období vykonává funkci zastupitele města Blansko. Donedávna působil také v dopravních komisích města Blansko i Jihomoravského kraje. Kontakt se svou odborností, problematikou dopravy, se mu tak daří udržovat. Pomáhal i s vylepšením dopravního značení v Blansku. Emil Pernica se také věnuje práci ve Sboru dobrovolných hasičů. Ve svém bydlišti je členem místní organizace dobrovolných hasičů, která je kromě plnění hlavního úkolu, spolupráce s profesionálními hasičskými jednotkami v případě potřeby, také významným organizátorem společenských akcí. V Poslanecké sněmovně by se chtěl Emil Pernica zaměřit na problematiku dopravy a dopravních staveb, tedy na urychlení výstavby dálnic a realizace výstavby vysokorychlostních železničních tratí na území České republiky s napojením na zahraničí. Většinu svého volného času věnuje své rodině a 2letému synovi Martinovi. Rádi spolu chodí na procházky. Emilu Pernicovi je 31 let, je ženatý a má jedno dítě.