Uctění památky v obci Stavěšice

Vzácnou návštěvu z Generálního konzulátu Ruské federace v Brně zažila obec Stavěšice. Položili jsme společně s atašé Sofií Žukovou květiny statečným hrdinům, místním partyzánům a rudoarmějcům, k pomníčku padlým u této malebné a právě rozkvetlé obce.

Před sedmdesáti šesti lety se zde zastavila na dvanáct dnů fronta postupující z jihu k Brnu, ale rudoarmějci obec stačili za pomoci místního ozbrojeného odboje osvobodit. Přesto, že se německá armáda pokoušela obec znovu obsadit, místní bojovníci ji již ze svých rukou nepustili.
2. ukrajinský front Rodiona Jakovleviče Malinovského při bojích o jižní Moravu a po útoku na Brno narušil německé vojska armád Střed Ferdinanda Schörnera tak, že nebyla dále schopna souvislejší obrany a prakticky se rozpadla. Německé jednotky se pak snažily úprkem na západ dostat do amerického zajetí a vyhnout se tak zodpovědnosti za své zločiny. O totéž se pokoušel i krvavý Schörner, jak mu jeho vojáci přezdívali, ale byl v Rakousku dopaden a postaven před několik soudů. Ten poslední ho stihl v tehdejší NSR za kruté zacházení s vlastními vojáky.