Pozvánka na uctění památky 100 let událostí prosincové stávky

Vážení spoluobčané, v pátek 11. prosince uplyne sto let od chvíle, kdy započala v Hodoníně prosincová stávka, která se stala rozhodným okamžikem v dějinách dělnického hnutí. Naše město nebylo jediné, vzbouřilo se dělnictvo na Kladně, v Rosicko –  Oslavanském revíru.

V revolučním pohybu byla i další místa v republice. Dva roky po skončení první světové války, kdy bída a hlad se staly nesnesitelnými, byly  příčinou  tohoto revolučního kvasu.

V našem městě dosáhla dělnická třída toho, že sice jen na krátký čas zavlála nad Hodonínskou radnicí rudá vlajka.

Okresní výbor KSČM Hodonín společně s MěKOV KSČM Hodonín
vás srdečně zve na připomenutí tohoto okamžiku dne

v pátek 11. prosince 2020 v 15:00 hodin
u památníku prosincové stávky v Hodoníně na hlavní křižovatce
k položení květin a uctění památky