Návštěva velvyslance Čínské lidové republiky v Hodoníně

Na pozvání poslance Poslanecké sněmovny PČR Iva Pojezného navštívil město Hodonín ve středu 12. června velvyslanec Čínské lidové republiky Zhang Jianmin s doprovodem. Přivítání hostů se uskutečnilo v budově městského úřadu za účasti starosty města Libora Střechy, místostarosty Ladislava Ambrozka, předsedkyně OV KSČM Hodonín Lenkou Ingrovou, která je i předsedkyně klubu zastupitelů za KSČM a zastupitele města  Rostislava Blaty (KSČM).

Starosta seznámil hosty nejen  s bohatou historií města, ale  i s významnými osobnostmi, kteří ve městě žili a působili. V letošním roce bude město Hodonín slavit výročí 850 let od udělení městských práv. Dále hovořil o investičních aktivitách, které se budou realizovat v tomto volebním období. Pan velvyslanec ocenil snahu zlepšovat podmínky pro život obyvatel  a popřál hodně úspěchů k realizaci náročných úkolů. Zmínil se o možnosti navázání spolupráce s některou oblastí v Čínské lidové republice ,,je řada možností kde můžeme úspěšně spolupracovat k prospěchu našich národů obcí i regionů“.

Po návštěvě radnice byla čínská delegace přijata v městské sportovní hale TEZA, zástupci klubu stolního tenisu SKST Hodonín. Při prezentaci byla vzpomenuta více jak 40-ti letá historie klubu, která je mnohonásobným mistrem České republiky a úspěšným účastníkem ligy mistrů. Klub vychoval řadu vynikajících stolních tenistů, kteří byly i v národní reprezentaci. Mladí sportovci klubu, předvedli ukázku aktivního tréninku. Při plánování návštěvy pan velvyslanec vyjádřil přání, zatrénovat si s mladými sportovci klubu. Předvedl se  jako velmi zdatný sportovec, který stolní tenis dobře ovládá. Projevil zájem o informace o mezinárodním turnaji IITF WORLD JUNIOR CIRCUIT, který pravidelně organizuje sportovní klub Hodonín s tím, že jsou možnosti spolupráce při organizaci turnaje. Zmínil se o možnosti účasti mladých sportovních nadějí v tréninkových centrech v Čínské lidové republice.

 

V závěrečné odpolední části návštěvy pan velvyslanec navštívil Lázně Hodonín, které jsou ve vlastnictví města. Setkal se  i s hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem. Jednatel společnosti Lázně Hodonín Milan Sýkora podal základní informace o podmínkách vzniku lázní, které se datují k roku 1979 a v letošním roce oslavily 40let své velmi úspěšné existence. Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek vyzvedl význam lázní s tím, že se jedná o klenot, kterému je třeba věnovat náležitou pozornost. I v oblasti lázeňství a cestovního ruchu se nabízejí možnosti spolupráce mezi Činskou lidovou republikou, Jihomoravským krajem a městem Hodonín.

Dalšími tématy byla  spolupráce mezi Jihomoravským krajem a čínskými provinciemi Guangdong, Hainan, Hebei,  kde probíhá úspěšná spolupráce. Přes řadu pozitivních výsledků se tato spolupráce může rozvíjet ještě intenzivněji.

Po celou dobu návštěvy čínského velvyslance doprovázel  starosta města Libor Střecha, předsedkyně OV KSČM Hodonín Lenka Ingrová, která je i předsedkyně klubu zastupitelů spolu se zastupitelem za KSČM Rostislavem Blatou.

Mgr. Lenka Ingrová
zastupitelka města Hodonín
předsedkyně OV

Rostislav Blata
zastupitel města Hodonín