Informace z řádného zasedání zastupitelstva města Hodonína

Dne 12.12.2018 proběhlo 1. řádné zasedání zastupitelstva v novém volebním období.  Hlavním bodem zasedání bylo schvalování rozpočtu na rok 2019.

Zastupitelský klub za KSČM se při hlasování o rozpočtu na rok 2019 zdržel. Členové klubu jsou přesvědčení o tom, že ne všechny akce zařazené do rozpočtu, jsou nezbytné pro chod města.