Výlet lodí po Moravě

Stalo se v našem klubu již tradicí, že koncem června v době, kdy se děti chystají na prázdniny, my se chystáme na společný výlet lodí po řece Moravě.

Každoročně míváme pěkné počasí, ovšem v letošním roce, právě v době nadcházejících tropických veder a sucha, náš výlet byl poznamenán zataženou oblohou a deštěm. To nás ale neodradilo od toho, abychom si „ svůj výlet“ náležitě neužili. Pozorně jsme si vyslechli informace o okolní přírodě a také o dlouho uvažovaném využití této vodní cesty k dopravě.

Velmi nás potěšilo, že naše řady rozšířili hosté z Kyjova, bratr našeho poslance s. Pojezného s manželkou a také jeho maminka, která je vždy mezi námi srdečně vítána ( známe se již dlouho, dlouho..)

Po skončení plavby jsme se usadili v areálu přístaviště a v družné zábavě jsem konzumovaly vše, co jsme sebou přinesli, buchty, koláče a také trošku vínka. Bylo nám spolu moc dobře a proto jsme se rozcházeli s příslibem, že v příštím roce, ve stejnou dobu si výlet zopakujeme, samozřejmě i s našimi přáteli z Kyjova a doufáme, že s námi budou i další naši přátelé, kterým to v letošním roce časově nevyšlo.

Dana Prokešová
předsedkyně LKŽ Hodonín

                                                                                                                            Dana Prokešová

předsedkyně LKŽ Hodonín