Problematika S-centra

Vážení občané, přijďte na mimořádné zasedání zastupitelstva, které se bude zabývat problematikou S-centra. JmK rozhodl o tom, že činnost S-centra již neobnoví a v našem městě a ani okrese již nehodlá naplnit počty pečovatelských lůžek pro seniory v rozsahu, jak byly v S-centru. Navíc vedle návrhu města na odkoupení tohoto objektu (výměnu za „duhovou školu“) má záměr prodat objekt S-centra soukromému subjektu ke komerčnímu využití.

Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Hodonína, které se bude konat dne 03.08.2022, v 15:30 hod. v budově MěÚ, ve velké zasedací místnosti na Národní třídě 25, Hodonín

Program:

1) Zahájení

2) Volba ověřovatelů, schválení programu

3) Problematika S-centra

4) Závěr