Osvobození obcí Mutěnice a Sudoměřice

Obec Mutěnice byla osvobozena dne 15. dubna 1945. Obec Sudoměřice byla osvobozena dne 12. dubna 1945. Více informací najdete v tomto příspěvku …

Obec Mutěnice byla osvobozena dne 15. dubna 1945. V bojích za osvobození této obce padlo 36 sovětských vojáků. Jsou uvedeni v seznamech padlých pod neznámými. Nepodařilo se zjistit jejich jména. My ale vzpomínáme, padli za naši svobodu. Za nás všechny zde položila kytičku předsedkyně OV KSČM s. Ingrová dne 14.4.2022

Obec Sudoměřice byla osvobozena dne 12. dubna 1945.  V bojích o tuto obec, která leží blízko hranice se Slovenskem bojovali společně vojáci Rudé armády  a rumunské armády. V bojích o osvobození této obce padlo 36 sovětských vojáků neznámých, 8 rumunský a 1 rumunský neznámý. U padlých, jejichž jména byla zjištěna,jsou tato uvedena v seznamech padlých.