PŘIPOMENUTÍ 76. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ANI V LETOŠNÍM ROCE POZNAMENANÉM VLÁDNÍM OMEZENÍM JSME SI NEZAPOMNĚLI PŘIPOMENOUT 76. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY. PAMÁTKU OSVOBODITELŮ JSME UCTILY POLOŽENÍM KVĚTIN K PAMÁTNÍKŮM A MINUTOU TICHA.

JE TŘEBA SI STÁLE PŘIPOMÍNAT LIDSKÉ OBĚTI PŘI OSVOBOZOVÁNÍ, MÍT ÚCTU A PODĚKOVAT VŠEM, KTEŘÍ PADLI ZA NAŠI SVOBODU BEZ OHLEDU NA JEJICH NÁRODNOST.

DĚKUJEME RUDÉ ARMÁDĚ A VŠEM OSTATNÍM OSVOBODITELŮM ZA OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI.


Předsedkyně OV KSČM Hodonín Lenka Ingrová a člen ÚV KSČM Jan Navrátil položili kytičky také na Čestném pohřebišti na Ústředním  hřbitově v Brně, kde je pochováno přes 3600 sovětských a 1600 rumunských vojáků.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!