Lenka Ingrová: Přání pro všechny ženy

Psal se rok 1908 když newyorské švadleny vyšly do ulic protestovat proti nelidským podmínkám a vykořisťování. Tímto upozornily na špatné pracovní podmínky a svět je vyslyšel. V srpnu 1910 prosadila německá socialistka Clara Zetkinová, aby byl tehdy ještě bez pevného data připomínán každoročně boj těchto žen jako mezinárodní svátek.

Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917, která předcházela únorové revoluci. Od roku 1975 je tento svátek oficiálně uznán Organizací spojených národů. Je dnem mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, za mír a rozvoj.

V naší republice je od roku 2004 významným dnem. Každoročně v době, kdy končící zima nesměle předává svou vládu začínajícímu jaru, slavíme tento svátek a připomínáme si dlouhou a těžkou cestu žen v celém světě k zrovnoprávnění, boj za slušné pracovní podmínky a spravedlivou odměnu za práci. Je to dlouhá cesta a ještě nejsme zdaleka u konce svých oprávněných požadavků. Boj žen pokračuje dál, a proto je jen dobře, že si každoročně připomínáme jejich statečnost v boji za svá práva.

Tento svátek slavíme na počátku jara, v době, kdy se probouzí příroda a nabízí své první nesmělé květy, abychom je svázané do skromné kytičky podali ženám, které jsou pro nás v životě nejdůležitější. Našim maminkám, babičkám, manželkám, přítelkyním, sestrám a spolupracovnícím. Poděkujeme jim i letos první kytičkou sněženek, fialek a dalších květin jako připomínku, že si jejich práce vážíme. Dělají náš život krásnějším. Proto v tento den předáváme pomyslnou kytičku ženám v našem městě. Vážíme si jejich práce. Zástupci za KSČM přejí všem ženám naplnění jejich spravedlivých požadavků v boji o rovnoprávnost.

Mgr. Lenka Ingrová, DiS. zastupitelka města za KSČM