Ustavující zasedání zastupitelstva města Hodonína

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 5.11.2018 zastupitelé složili slib zastupitele a zvolili starostu města, dva místostarosty, devítičlennou radu města a předsedy a členy finančního výboru, kontrolního výboru a Osadního výboru části Pánov. Novým starostou města se stal Libor Střecha. Do funkcí místostarostů byli zvoleni Ladislav Ambrozek a Petr Buráň.

Nové složení rady města:

Libor Střecha, Ladislav Ambrozek, Petr Buráň, Pavel Dvořáček, Ondřej Fialík, David Herzán, Terézia Mlýnková Išková, Petr Uřičář a Antonín Tesařík.

Nové složení finančního výboru:

Lenka Ingrová – předsedkyně (KSČM), František Novotný, Ladislav Korbel, Lukáš Lípa, Jana Gajošová, Denis Tureček, František Antoš, Barbora Turek Lahová a Roman Filip.

Nové složení kontrolního výboru:

Milana Vršťalová – předsedkyně, Libor Malovaný, Jiří Janda, Rostislav Blata (KSČM),Martina Milerová (KSČM),Petr Baláž, Bronislav Trávníček, Ladislav Blažek a Vojtěch Salajka.

Osadní výbor pro část Pánov:

Předsedkyní výboru byla zvolena Martina Švehlová.